Portal Biura
Aplikacja webowa

Portal Biura to wygodna aplikacja internetowa, która służy jako punkt kontaktu między klientem a biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowym oraz wykorzystywanymi przez biura rachunkowe: Rewizor nexo, Rewizor GT, Rachmistrz nexo i Rachmistrz GT.

Aplikacja gwarantuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty . Obie zapewniają wiele praktycznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak również dla ich klientów oraz mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Biura mogą kupić oraz udostępniać swoim klientom jedną lub obie usługi.

Portal_Biura_pudelko

Korzyści z posiadania Portalu Biura dla biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty biura rachunkowe mogą:

– automatycznie pobierać dokumenty dostarczone przez klienta do programów księgowych;
– łatwo przeglądać je wszystkie w jednym miejscu;
– wygodnie wprowadzać przychodzące dokumenty do użytkowanego systemu;
– automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) – program sam rozpoznaje dane z dostarczonego dokumentu, takie jak jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, później przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;
– automatycznie powiadamiać klientów o postępie prac nad określownym dokumentem.

Dzięki usłudze Raporty biura rachunkowe mogą:

– wydawać raporty finansowo-księgowe;
– łatwo przeglądać raporty przesłane klientowi;
– ustawiać automatyczne powiadomienia (e-mail lub SMS) dla swoich klientów o zbliżających się terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów bądź odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Korzyści z posiadania Portalu Biura dla klienta biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty klienci biur rachunkowych mogą:

– szybko przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) i dokumenty w formacie PDF poprzez chmurę;
– szczegółowo opisywać przesyłane dokumenty;
– śledzić postęp prac nad dokumentami.

Dzięki usłudze Raporty klienci biur rachunkowych mogą:

– łatwo przeglądać dane raportowe dostarczone przez biuro, takie jak:

  • podsumowanie ewidencji VAT i zapisów szczegółowych sprzedaży oraz zakupu, 
  • podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej),
  • podsumowanie rozliczeń ze szczegółami zobowiązań oraz należności,
  • wynagrodzenia pracowników, 
  • podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych i pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;

– sprawnie operować raportami udostępnionymi przez biuro– filtrować, wyszukiwać i sortować, a dla wnikliwej analizy – eksportować dane (do formatu CSV) bądź je drukować;
– monitorować zbliżające się terminy ustawowe oraz inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);
– otrzymywać powiadomienia o nadchodzących działaniach poprzez SMS lub e-mail.