Dostępy zdalne

W okresie pandemii wzrosło zapotrzebowanie na posiadanie dostępów zdalnych do urządzeń, które są poza wykorzystywaną przez nas siecią lokalną. Tym samym wzrosło zagrożenie związane z atakami na otwarte połączenia zdalne, które nie wykorzystują szyfrowania.

VPN, czyli Virtual Private Network, pozwala użytkownikowi na nieograniczony, zdalny dostęp do wszystkich zasobów sieci firmowej, poprzez połączenie z dedykowanymi serwerami, które zapewniają bezpieczeństwo przy pomocy dodatkowych funkcji, np. zmiany adresu IP.

VPN zaprogramowany jest tak, by każdy z odbiorców, znajdujący się w różnych miejscach, był w stanie korzystać ze wspólnych zasobów firmy, bez narażania na przechwycenie jej danych przez osoby niepowołane. Działa to w przypadkach m.in. oddelegowania pracownika na home office lub gdy firma posiada swoje oddziały.

Najważniejszą korzyścią jest oczywiście bezpieczeństwo,  ale VPN zapewnia również elastyczność oraz  bardzo dobrą integrację .

Firma Banicki-Informatyka gwarantuje wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, dzięki którym zdalny dostęp będzie odbywał się przy użyciu bezpiecznego tunelu. 
By skutecznie uniemożliwić różnego rodzaju włamania, zabezpieczamy dane odpowiednim szyfrowaniem.