Gratyfikant NEXO
System kadrowo-płacowy

Gratyfikant nexo to kompleksowy program kadrowo-płacowy wspomagający pracę małych i średnich przedsiębiorstw. Intuicyjny interfejs oraz automatyzacja wielu zadań znacznie skracają czas pracy, a wysoka elastyczność oferuje szerokie możliwości konfiguracji.

Gratyfikant nexo
zawiera wszystkie funkcje niezbędne dla działu kadrowo-płacowego, w tym rozbudowaną ewidencję osobową, wystawianie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie płac, rozliczanie z urzędem skarbowym, ZUS i PPK i wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

Gratyfikant_nexo

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo: 

– strona główna programu gromadząca najważniejsze informacje o aktualnym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie,
– wbudowane przypomnienia kadrowe – np. po zakończeniu umowy program poinformuje o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń,
– prosty, intuicyjny, a zarazem bardzo rozbudowany system do planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i kontrahentów:    
    >składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji,    
    >definiowanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników,    
    >łatwe zastosowanie zmian w systemie wynagrodzeń przy użyciu operacji zbiorczych,    
    >rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych,     
    >automatyzacja naliczania płac – przypomnienia, rozbudowany oraz intuicyjny kreator,    
   >analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty,    
    >szerokie możliwości konfiguracji wydruków list płac,
– ulepszona ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi pozwalająca na gromadzenie wszelkich danych niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników,
– umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z aneksami,
– bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne), możliwość tworzenia nieszablonowych wzorców,
– planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe,
– ewidencja czasu pracy:    
    >godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne,    
    >urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności,    
    >ekwiwalenty za urlop,
– akordy, prowizje oraz potrącenia komornicze,
– obsługa delegacji krajowych oraz zagranicznych,
– naliczanie, drukowanie oraz wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-40),
– generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik,
– generowanie raportów zgłoszeniowych i z wpłatami do PPK,
– bankowość elektroniczna,
– Portal pracowniczy – nowoczesny kanał komunikacji z własnymi pracownikami, którzy dzięki przeglądarce internetowej z dowolnego miejsca mogą mieć wgląd do informacji na swój temat.
– biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie PDF) – limit 1000 załączników.