Gestor NEXO PRO
Rozszerzona wersja systemu zarządzania relacjami z klientami

Gestor nexo PRO to program, który pomoże w budowaniu trwałych relacji z klientami oraz zarządzaniu pracą w firmie. Dzięki automatyzacji pewnych czynności pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz zapewnia większą wydajność, jak również efektywność.

Gestor nexo PRO
umożliwia: szczegółową ewidencję danych klienta wraz z historią kontaktów, prezentację i negocjację ofert oraz komunikację mailową czy masową wysyłkę maili przy pomocy istniejącego klienta pocztowego. Organizuje i usprawnia również pracę wewnątrz firmy poprzez planowanie pracy, delegowanie zadań pracownikom, sprawdzanie postępów pracy i zapewnienie ogólnodostępnych zasobów w firmie (np. pojazdów służbowych).

Specjalny moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, w celu obsługi napraw oraz reklamacji. Moduł ten wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki temu można szybko spawdzić ilość potrzebnych części, opłacalność zlecenia oraz posiadać powiązaną z nim dokumentację.

Gestor_nexo_PRO

Moduł Umowy z klientami umożliwia gromadzenie i przechowywanie w jednym miejscu zarówno umów ze swoimi klientami, jak również te dotyczące firmy (np. za energię elektryczną, gaz, różnego rodzaju konserwacje). W ramach umów można zaplanować wystawianie dokumentów automatycznych oraz cyklicznych oraz dodać przypomnienia w postaci akcji automatycznych (np. o wygaśnięciu umowy). 

Gestor nexo PRO
to rozszerzona wersja Gestora nexo. Oprócz wszystkich funkcji standardowego systemu zawiera szereg dodatkowych rozwiązań, które pozwalają w łatwy sposób dostosować program do specyficznych potrzeb firmy (tworzenie rozszerzeń i dodawanie indywidualnych rozwiązań, pól, słowników, flag, raportów, wzorców wydruku itp.).

Gestor nexo PRO jest ściśle zintegrowany z systemem sprzedaży Subiekt nexo, co pozwala na korzystanie ze wspólnych kartotek klientów oraz asortymentu, cenników i promocji, a także łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Główne Możliwości Gestora nexo PRO:


– przechowywanie oraz łatwe wyszukiwanie z dowolnego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM,
– ewidencjonowanie historii kontaktów z klientami, wykonanych działań z udziałem klienta, przedstawionych ofert oraz procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych,
– definiowanie oraz wykorzystywanie zestawów klientów,
– kompleksowa obsługa ofert dla klientów, jak również wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich agregacja,
– przetwarzanie ofert na dokumenty magazynowe i sprzedażowe (wymaga licencji Subiekt nexo),
– obsługa wielu walut w ofertach,
– planowanie oraz wykorzystywanie promocji,
– wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości tekstowych (np. wiadomości sprzedażowe do klientów, windykacyjne do kontrahentów, informacyjne do pracowników),
– planowanie oraz wykonywanie działań (spotkań, zadań, telefonów, faksów, notatek, listów, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) dotyczących zarówno klientów, jak i niepowiązanych z klientami,
– przypominanie o zaplanowanych czynnościach oraz rejestrowanie czasu wykonania działania,
– planowanie oraz wykonywanie akcji automatycznych w działaniach,
– możliwość wymiany informacji pomiędzy uczestnikami, dzięki komentarzom w działaniach, procesach ofertowych, zleceniach serwisowych, a także umowach z klientami,
– dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie e-mail i SMS,
– ewidencjonowanie oraz rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. pojazdów służbowych),
– wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami,
– zarządzanie wiadomościami e-mail w łatwy sposób, dzięki wbudowanej opcji klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP,
– tworzenie masowych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów,
– narzędzia usprawniające obsługę poczty elektronicznej, np. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim), sprawdzanie załączników, reguły wiadomości itp.,
– system raportowania umożliwiający przetwarzanie wyników raportów,
– biblioteka załączników do przechowywania zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf),
– oznaczanie obiektów flagami,
– możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej,
– możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:
-Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis oraz dokumentacja techniczna w nexo SDK),
– oferty wielowariantowe,
– dedykowany moduł do zarządzania umowami z klientami (elektroniczna ewidencja),
– tzw. punkty rozszerzeń – pozwalają na rozszerzenie logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne definicje dynamicznych zestawów klientów i własne akcje automatyczne),
– zaawansowane pola własne z niestandardowymi słownikami (klient, oferta, działanie, proces ofertowy, asortyment, zlecenie serwisowe, umowa z klientem),
– wydruki własne,
– raporty własne,
– flagi niestandardowe definiowane dla poszczególnych obszarów biznesowych (np. dokumentów handlowych),
– dedykowane widoki w modułach,
– definiowanie własnych ról użytkowników,
– definiowanie oddziałów,
– definiowanie wielu dostawców w danych asortymentowych,
– obsługa zamienników asortymentu,
– biblioteka załączników (ponad 1000 załączników),
– pełna ścieżka rewizyjna – szczegółowy monitoring użytkowników w zakresie zmian dokonywanych na dokumentach i zleceniach serwisowych,
– klasyfikator asortymentu umożliwiający organizowanie drzewiastej struktury asortymentu oraz filtrowanie go w kartotece i na listach, jak również filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów.