Rachmistrz GT
Księga przychodów i rozchodów

Rachmistrz GT jest nowoczesnym programem do obsługi uproszczonej księgowości. System ten polecany jest przedsiębiorstwom, które prowadzą księgę przychodów oraz rozchodów jak również płatnikom podatku zryczałtowanego rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rachmistrz GT jest doskonałym narzędziem zarówno dla firm, które samodzielnie dokumentują działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych. Podstawowa obsługa płac możliwa jest dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT.

Rachmistrz GT to kolejna wersja znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Rachmistrza 4 oraz Rachmistrza dla Windows. To sprawny program, który wyposażony jest w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym oraz przyjaznym dla użytkownika.

Rachmistrz_GT_pudelko

Rachmistrz GT jest częścią linii InsERT GT, w skład której wchodzą również Subiekt GT – system obsługi sprzedaży dla małych oraz średnich firm, Rewizor GT – program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikant GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestor GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w systemach InsERT GT to Microsoft SQL Server, który dostarczany jest wraz z programem w bezpłatnej wersji Express Edition.

Najważniejsze funkcje Rachmistrza GT:

– zarządzanie księgami przychodów oraz rozchodów bądź ewidencjami podatku zryczałtowanego (w zależności od wybranej formy księgowości);
– prowadzenie ewidencji VAT: w tym ewidencji zakupów, sprzedaży i transakcji unijnych; możliwość wprowadzenia sprzedaży nieudokumentowanej, która rozliczana jest poprzez strukturę zakupów,
– zarządzanie ewidencją danych pojazdów, które są wykorzystywane do celów służbowych, rachunków związanych z eksploatacją pojazdu i ewidencji przebiegu pojazdów;
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), jak również zarządzanie ewidencją wyposażenia i remanentów;
– prowadzenie kartoteki kontrahentów i wspólników (indywidualne parametry, które dotyczą rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty bądź odliczanie od dochodu składek ZUS oraz innych funduszy, dokumentowanie odpowiednim raportem i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy);
– kompleksowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych i umów o pracę; generowanie rachunków do umów cywilnoprawnych i wypłat (możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń);
– naliczanie, wydruk i kompleksowa obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR;
– automatyczne obliczanie i wysyłka plików JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczanie miesięczne bądź kwartalne);
– obsługa korekt deklaracji skarbowych wraz z wysyłką elektroniczną; generowanie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) i możliwość eksportu do programu Płatnik ZUS;
– integracja z programem do obsługi sprzedaży
Subiekt GT i możliwość współpracy (przez opcję Komunikacja) z innymi systemami (np. Subiekt dla Windows , Subiekt 5 EURO, mikroSubiekt dla Windows ).

Rachmistrz GT jest również dostępny w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych oraz doradców podatkowych umożliwiającej zakup systemu w zestawie promocyjnym.