Gratyfikant GT
System kadrowo-płacowy

Gratyfikant GT to nowoczesny system kadrowo-płacowy, następca programu Gratyfikant 3 . Ten program zalecany jest osobom, które w małych oraz średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, jak również biurom rachunkowym.

Gratyfikant GT ma wiele rozbudowanych funkcji wymaganych przez działy kadrowo-płacowe. Pozwala prowadzić ewidencję osobową w firmie, wystawiać różnego rodzaju umowy, ewidencjonować wypłaty oraz rachunki, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40) oraz ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). Program jest dostosowany do obowiązujących przepisów. Gratyfikant GT współpracuje z programem Płatnik.

Gratyfikant_GT_pudelko

Gratyfikant GT jest częścią systemu InsERT GT i jest zintegrowany z programami księgowymi tej linii – księgą przychodów oraz księgą rozchodów – Rachmistrzem GT, jak również systemem finansowo-księgowym – Rewizorem GT. Zachodzi możliwość przeniesienia do niego danych zgromadzonych w mikroGratyfikancie GT , a także w programie Płatnik.

Poniżej znajduje się lista najważniejszych możliwości programu Gratyfikant GT:

– unikalny oraz elastyczny model wynagrodzeń, który daje bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o tworzenie, zarządzanie oraz naliczanie wynagrodzeń dla pracowników;
– obszerna ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych)
– ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji płatności w jednej umowie, globalne bądź indywidualne składniki płacowe);
– planowanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), drukowanie kalendarzy miesięcznych oraz rocznych;
– ewidencja umów zleceń, o dzieło i kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
– rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
– ewidencja nieobecności w czasie pracy (absencje chorobowe, urlopowe oraz wiele innych) dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
– rozbudowane składowe wynagrodzeń (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, możliwość parametryzacji);
– definicje list płac oraz zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń oraz potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
– naliczanie i wydruk deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-40); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych ZUS- obsługa PPK (deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe) według standardów przygotowanych przez Grupę Roboczą PPK.

Funkcjonalność Gratyfikanta GT można rozszerzyć, instalując specjalne pakiety rozszerzeń: niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT oraz czerwony PLUS dla InsERT GT . Z kolei użytkownikom, którzy potrzebują nietypowego rozwiązania dopasowanego do specyficznych potrzeb firmy, polecamy dodatek Sfera dla Gratyfikanta GT.

Gratyfikant GT dostępny jest również w specjalnych ofertach przygotowanych dla biur rachunkowych oraz doradców podatkowych, które umożliwiają zakup programu w promocyjnym zestawie.